Tag: Gía trên 2 Tỷ

Bán đất Lữ Gia Đà Lạt diện tích 253m2

Bán đất Lữ Gia Đà Lạt diện tích 253m2

Bán đất Lữ Gia Đà Lạt diện tích 253m2 Lữ Gia là khu sấm uất đông dân cư khu vực này là nơi an ninh bật nhất ở Đà Lạt nên khực này rất thuận lợi cho kinh doanh buôn…


Bán nhà Hải Thượng Đà Lạt diện tích 120m2

Bán nhà Hải Thượng Đà Lạt diện tích 120m2

Bán nhà Hải Thượng Đà Lạt diện tích 120m2 Hải Thượng là con đường ngay trung Đà Lạt với rất nhiều lợi thế như ngày trung tâm Đà Lạt gần bệnh Đa Khoa Đà Lạt và các khách sạn lớn…


Bán nhà đất ở Huyền Trân diện tích 220m2

Bán nhà đất ở Huyền Trân diện tích 220m2

Bán nhà đất ở Huyền Trân diện tích 220m2 Huyền Trân là con đường thuận lợi giao thông và buốn bán lại rất gần trung tâm nên dân cư ở đây rất đông đúc người Đà Lạt ai cũng thích…